Edycja profilu i ustawień użytkownika

Po pierwszym zalogowaniu na platformie Moodle tworzony jest profil użytkownika, który przechowuje o nim podstawowe informacje takie jak imię, nazwisko oraz adres email (pobrane z USOS). W każdej chwili każda osoba zalogowana

menu profilu.

Last modified: Monday, 4 March 2019, 3:55 PM