Celem zajęć jest zapoznanie z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami związanymi z animacją komputerową oraz wyrabianie umiejętności posługiwania się programem do tworzenia animacji interaktywnej - Adobe Flash - wskazanie różnych możliwości i zastosowań, także internetowych.