Celem kursu będzie zapoznanie słuchaczy z problemem tanatologii w uzupełniającym się sensie antropologicznym i etyczno-filozoficznym, w tym bioetycznym. Oprócz ogólnego wprowadzenia w tematykę tanatologiczną na zajęciach przestudiowany zostanie kluczowy dla rozstrzygnięć tanatologicznych problemat śmierci, w kontekście m. in. społecznym, kulturowym, czy też światopoglądowym.