W roku akademickim 2020/2021 prowadzę roczny wykład "Wstęp do kognitywistyki". 

Wykład obejmuje zarówno rozważania historyczne i filozoficzne dotyczące natury umysłów, jak i zagadnienia mózg-umysł-zachowanie, czyli ogólny szkic modeli działania mózgu. Kognitywistyka jest bardzo szeroką dyscypliną, obejmuje zagadnienia nakrywające się z tak odmiennymi dyscyplinami jak antropologia, filozofia, lingwistyka, psychologia, neurobiologia i sztuczna inteligencja. Ten wykład ma za zadanie nakreślić różne zagadnienia, którymi interesują się kognitywiści, dając podstawy do rozwoju własnych zainteresowań w wybranym kierunku.
Wykłady te przeznaczone są dla kierunku "Kognitywistyka" ale traktuję je jako wykłady otwarte, dostępne są dla studentów wszystkich kierunków. 

http://www.is.umk.pl/~duch/Wyklady/Kog_plan.html