Kurs prezentuje podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony własności intelektualnej, przede wszystkim z zakresu prawa autorskiego. Omawiane są przesłanki ochrony utworów, zakres praw powstających względem utworu, podmioty uprawnione, czas ochrony, umowy, ochrona.