Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z historią muzyki religijnej od jej narodzin do współczesności, przedstawienie literatury i gatunków muzycznych, a także notacji muzycznej. Zajęcia przybliżą teologiczny kontekst powstania arcydzieł muzyki sakralnej, wskaże na sposoby jej interpretacji i analizy. Integralnym elementem wykładów będą ilustracje muzyczne w postaci nagrań utworów z poszczególnych epok.