Materiały do wykładu z przedmiotu Statystyka dla I roku Farmacji
Materiały do przedmiotu Statystyka dla I roku Biotechnologii medycznej
Kurs z Biostatystyki przeznaczony dla studentów II stopnia I roku studiów na kierunku Kosmetologia
Materiały do wykładu i ćwiczeń z przedmiotu Statystyka dla I roku Farmacji