Tematyka wykładów kursowych obejmuje pojęcie dziecka ryzyka, omówione zostały podstawowe objawy alarmowe, jakie można zaobserwować w wieku niemowlęcym. Następnie przedstawione zostały zagadnienia związane z MPD oraz obowiązujące zasady rehabilitacji i wybrane metody usprawniania.