Egzamin testowy I termin-Problemy stosowania i wykładni prawa (Prowadź.Korycka-Zirk)

5.02.2022 g.10-10.11

Punktacja:

10 pkt.-bdb

9 pkt.-db+

8 pkt.- db

7 pkt.- dst+

6-5 pkt.- dst

0-4 pkt.- ndst

Materiały do zajęć konwersatoryjnych z logiki prawniczej dla niestacjonarnych studentów prawa pierwszego roku studiów.
Zajęcia konwersatoryjne - materiały do zajęć