WPiA - Przedmioty fakultatywne dla studiów stacjonarnych
Kurs Prawa Porównawczego/Comparative Law School
Konwersatorium dla studentów II roku studiów niestacjonarnych uzupełniających na kierunku administracja
Konwersatorium dla studentów II roku studiów stacjonarnych uzupełniających na kierunku administracja
WPiA - Przedmioty fakultatywne dla studiów stacjonarnych