Celem kursu „Zagrożenia mikrobiologiczne w kosmetologii” jest zapoznanie studentów z czynnikami etiologicznymi zakażeń skóry, paznokci, krwi i układu oddechowego, które mogą stanowić zagrożenie w gabinecie kosmetycznym dla personelu i klienta. Studenci poznają zagrożenia związane z nieprzestrzeganiem zasad higieny podczas pracy w gabinecie kosmetycznym, a także podczas produkcji i użytkowania kosmetyków. Student uczy się zasad prewencji wymienionych zakażeń.

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunku Kosmetologia