Poniższy kurs jest realizowany w ramach grupy przedmiotów obowiązkowych. Program przedmiotu obejmuje wiedzę w zakresie zależności żywność – żywienie – zdrowie umożliwiającą zrozumienie konieczności prowadzenia polityki wyżywienia na poziomie rodziny, społeczności lokalnej i regionalnej oraz na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Poniższy kurs jest realizowany w ramach grupy przedmiotów obowiązkowych. Celem nauczania jest zapoznanie studenta ze sposobami i metodami prowadzącymi do efektywnego przekazywania wiedzy żywieniowej w społeczeństwie. 

Poniższy kurs jest realizowany w ramach grupy przedmiotów obowiązkowych. Celem nauczania jest zapoznanie studenta ze sposobami i metodami prowadzącymi do efektywnego przekazywania wiedzy żywieniowej w społeczeństwie .