Zajęcia mają na celu przygotowanie studentów do przekładu tekstów pisanych z polskiego na francuski i odwrotnie. Szczególny nacisk zostanie położony na doskonalenie umiejętności rozumienia i redakcji poprawnych tekstów użytkowych w języku francuskim. Podnoszone będą kwestie interferencji językowej, rejestrów językowych, przekładu frazeologizmów, znaczenia gatunku, funkcji tekstu, znajomości kultury wyjściowej i docelowej itp.

Studenci zapoznają się z wybranymi zagadnieniami teorii przekładu oraz warsztatem tłumacza, korzystają z tekstów paralelnych, a także uczą się wyszukiwać informacji z wybranych dziedzin.

Studenci tłumaczą materiały przygotowane przez nauczyciela oraz fragmenty autentycznych tekstów użytkowych.