Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela w ćwiczeniach 10 h.

Fizjoterapia w dysfunkcji ręki jest przedmiotem poświęconym rozumieniu znaczenia ręki i wpływu jej zaburzeń (dysfunkcji) na funkcjonowanie pacjenta oraz poznawaniu metod oddziaływania fizjoterapeutycznego na przywracanie sprawności ręki lub adaptację w dysfunkcji ręki.

Zajęcia odbywają się synchronicznie na platformie MS Teams(kurs o tej samej nazwie).

Szczegółowe informacje nt. przedmiotu na platformie MS Teams.

Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela w ćwiczeniach 10 h.

Fizjoterapia w dysfunkcji ręki jest przedmiotem poświęconym rozumieniu znaczenia ręki i wpływu jej zaburzeń (dysfunkcji) na funkcjonowanie pacjenta oraz poznawaniu metod oddziaływania fizjoterapeutycznego na przywracanie sprawności ręki lub adaptację w dysfunkcjach ręki.

Zajęcia odbywają się synchronicznie na platformie MS Teams (kurs o tej samej nazwie).

Szczegółowe informacje nt. przedmiotu na platformie MS Teams.

Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela: udział w ćwiczeniach 10 h.

Fizjoterapia dysfunkcji ręki jest przedmiotem poświęconym rozumieniu znaczenia ręki i wpływu jej zaburzeń (dysfunkcji) na funkcjonowanie pacjenta oraz poznawaniu metod oddziaływania fizjoterapeutycznego na przywracanie sprawności ręki lub adaptację w dysfunkcjach ręki.

Zajęcia odbywają się synchronicznie na platformie MS Teams (kurs o tej samej nazwie).

Szczegółowe informacje nt. przedmiotu na platformie MS Teams.