Kurs zawiera materiały do zajęć z przedmiotu "Chów i hodowla zwierząt", prowadzonego w IMW UMK przez: lek wet. Magdalenę Herudzińską oraz dr hab. inż. Annę Sławińską, prof. UMK. Tematyka prowadzonych zajęć jest związana z hodowlą zwierząt gospodarskich oraz najważniejszymi metodami hodowlanymi. Kurs trwa 5 tygodni, zawierających 4 zajęcia tematyczne (tydz 1, 2, 3 i 4) oraz kolokwium (tydz 5)

Wykaz tematów kursu:

1. Organizacja hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich

2. Sposoby obliczania indeksów selekcyjnych

3. Zastosowanie selekcji genomowej do osiągnięcia postępu hodowlanego

4. Selekcja - wybór zwierząt do krzyżowań

Przyjemnej i owocnej nauki życzą Wasze Wykładowczynie :)

Kolokwium z toruńskiej części zajęć: Technologie w Produkcji Zwierzęcej