Prawo rzeczowe dla Studentów II roku prawa (w ramach przedmiotu prawo cywilne - część ogólna i prawo rzeczowe)