Kurs zawiera materiały przerobione synchronicznie na platformie BigBlueButton