Wykład dla II roku administracji - studia stacjonarne: Finanse publiczne i prawo finansowe.