Prawo, II rok, studia stacjonarne, wykład specjalnościowy w ramach bloku prawa publicznego.