Kurs poświęcony problematyce teorii interpretacji prawniczej. Zawiera treści na temat rodzajów wykładni, zasady clara non sunt interpretanda, dyrektyw preferencji. Omówione zostaną podstawowe dyrektywy wykładni językowej, funkcjonalnej i systemowej.