Kurs "Składki na ubezpieczenie społeczne - studia niestacjonarne" zawierał będzie materiały do wykładów realizowanych w formie asynchronicznej. Będzie też platformą umożliwiającą zdalne zaliczenie tego przedmiotu.