Kurs z zakresu podstaw prawa dla studentów I roku na kierunku Gospodarka przestrzenna