Kurs opisujący jak pojawiały i zmieniały się tradycje kulinarne w naszym państwie na przestrzeni wieków. Autorzy to studenci II roku architektury informacji - Arkadiusz Brzeziński i Michał Gutowski