Kurs jest przeznaczony dla studentów następujących kierunków:

  • Studia Bałtyckie,  studia stacjonarne I stopnia
  • Etnologia-antropologia kulturowa, studia stacjonarne I stopnia
  • Historia sztuki, studia stacjonarne I stopnia