Materiały dydaktyczne dla kursu "kompetencje medialne" (1 rok DiKS, I st.).