Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z koncepcją Human Resources Management i realizowanymi w jej ramach procesami i instrumentami