Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z kategorią rynku pracy oraz stosowanymi w praktyce instrumentami polityki rynku pracy