Udostępnianie dużych plików na platformie Moodle UMK

Standardowo platformy Moodle UMK mają ustawiony limit rozmiaru pojedynczego przesyłanego pliku. Zwykle jest to ok. 100-200MB na jeden plik. Niestety Moodle nie jest systemem do przechowywania plików o dużych rozmiarach.

Poza zwykłym systemem przechowywania Moodle umożliwia połączenie się z zewnętrznymi serwisami (tzw. repozytoria), które są skonstruowane do przechowywania i udostępniania plików w chmurze. Artykuł opisze dwa, które są wykorzystywane na UMK.

Microsoft OneDrive w pakiecie Office365

Jedną z aplikacji dostępną w pakiecie Office365 dla osób pracujących oraz studiujących na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika jest właśnie aplikacja OneDrive. Jest ona powiązana z większością innych aplikacji Microsoft (Teams, Word/Powerpoint/Excel Online, SharePoint) i w zasadzie większość plików zapisywanych w powiązanych aplikacjach zapisywanych jest właśnie na OneDrive.
Z aplikacji Microsoft można skorzystać po wcześniejszym utworzeniu konta O365 (Office365) na stronie https://office365.uci.umk.pl/. Gdy już będzie się w posiadaniu konta O365 wystarczy zalogować na stronie portalu office.com: https://portal.office.com/ i wybierze się z lewego menu ikonę aplikacji OneDrive (Ikona OneDrive).
Można również wejść do aplikacji za pomocą bezpośredniej strony www: https://umkt-my.sharepoint.com/
Pliki zapisana w aplikacji OneDrive można umieścić na platformie Moodle. Nie są one bezpośrednio do niej kopiowane, ale umieszczane jako link do serwisu zewnętrznego, dzięki czemu nie zajmują dodatkowego miejsca na serwerze Moodle UMK.
Wybieranie pliku krok po kroku:

1. Początek jest taki sam jak w przypadku przesyłania plików na serwer. Należy uruchomić "wybieracz plików" w polu edycji, które pozwala na przesyłanie plików.

Obraz pola przesyłania plików w formualrzu edycji.
2. W "wybieraczu plików" na liście repozytoriów po lewej stornie dostępna jest pozycja OneDrive UMK, po wybraniu jej należy wybrać przycisk "Zaloguj się" w środkowym oknie. Obraz wybieracza plików Moodle.
3. Wybranie przycisku "Zaloguj się" spowoduje uruchomienie wyskakującego okna logowania do serwisu portal.office.com. Należy się w nim zalogować na posiadane konto Office365. Jeśli jest się już zalogowanym (np. w innej karcie przeglądarki) okno zaloguje się automatycznie. Obra zokna logowania do portal.office.com.
4. Po poprawnym zalogowaniu się, pliki z OneDrive UMK będą dostępne do wybrania i umieszczenia na platformie Moodle. Obraz wybierzacza plików Moodle z plikami z OneDrive UMK.

4a. Nad plikami z OneDrive dostępne są trzy ikony oznaczające odpowiednio:

  • Odśwież - jeśli lista plików została zmieniona w tym czasie w OneDrive wymusi to przeładowanie i pobranie listy plików ponownie.
  • Wyloguj - przydatne jeśli korzystamy z dwóch różnych kont Office365 i wybraliśmy w nich automatyczne logowanie.
  • Zarządzaj - przycisk przeniesie nas do strony portal.office.com.
Ikony zarządzania repozytorium.


Edudrive (OwnCloud)

(w przygotowaniu)

Last modified: Friday, 22 January 2021, 4:13 PM