Czyszczenie pamięci podręcznej aplikacji Microsoft Teams Desktop

Większość problemów z działaniem aplikacji desktopowej (instalowanej w systemie) wiąże się z zapamiętanymi ustawieniami/konfiguracją w plikach na dysku komputera. Usunięcie ich powoduje wygenerowanie ich ponownie "na czysto" przez MS Teams, ale dzięki temu coś co powoduje problemy z działaniem aplikacji zostanie usunięte.

Najczęstsze problemy:

 • Długo ładująca się aplikacja lub w ogóle się nieuruchamiająca
 • Problem z logowaniem do innej organizacji (np. inny uniwersytet)
 • Brak możliwości przełączenia między organizacjami (np. gdy dostało się zaproszenie z innego uniwersytetu)

Rozwiązanie jeśli na komputerze zainstalowany jest system Microsoft Windows

 1. Wyłączamy aplikację Teams, jeśli to konieczne w pasku zadań (prawy dolny róg ekranu) wybieramy ikonę Teams prawym przyciskiem myszy i wybieramy "zakończ".
  pasek zadań

  zaznaczanie ikony teams

 2. Uruchamiamy menedżer/eksplorator plików i w pasku adresu wpisujemy "%appdata%\Microsoft\Teams" (można też otworzyć program "Uruchom" z Menu Start i tam też wpisać "%appdata%\Microsoft\Teams"). Pamiętajmy, by wpisywać bez znaków cudzysłowów!
  eksplorator plików

  wklejanie do paska adresu

 3. Usuwamy zawartość katalogu Teams.
  usuwanie zawartości folderu

 4. Uruchamiamy Teams ponownie. Możliwe, że będzie trzeba się ponownie zalogować.

Rozwiązanie jeśli na komputerze zainstalowany jest system Apple macOS

 1. Wyłączamy aplikację Teams wybierając jej ikonę na pasku Dock prawym przyciskiem myszy i wybierając "zamknij".
 2. Uruchamiamy program "Finder" wybierając na pasku "Idź" -> "Idź do folderu" i wpisujemy tam "~/Library/Application Support/Microsoft"
 3. Usuwamy całą zawartość katalogu Teams.
 4. Uruchamiamy Teams ponownie. Możliwe, że będzie trzeba się ponownie zalogować.

Last modified: Wednesday, 17 November 2021, 12:23 PM