Lista wydziałowych platform Moodle UMK

Poniższa lista również dostępna na głównych stronach platform Moodle UMK, po wybraniu przycisku w lewym górnym rogu strony pn. "Platformy wydziałowe i usługi"

Last modified: Friday, 27 March 2020, 10:08 AM