Dodawanie składowych aktywności

menuaktywnosci

Poza zasobami, do kursu można również dodać aktywności. Główną różnicą między tymi dwoma elementami jest taka, że zasoby służą tylko do zamieszczania informacji (student czyta tekst, pobiera plik itp.), a w aktywnościach można już uczestniczyć (np. pisać na forum, rozwiązywać zadanie lub quiz).

Najważniejsze wbudowane moduły aktywności:

  • Ankieta - moduł zawierający wbudowane już ankiety dla studentów o kursie i studentach (nie ma możliwości dodawania swoich pytań)
  • Baza danych - moduł pozwalający na zdefiniowanie własnych danych i umieszczeniu ich w bazie z możliwością sortowania i wyszukiwania
  • Czat - komunikacja w czasie rzeczywistym z zapisywaną historią rozwmów
  • Forum - miejsce gdzie można zostawiać wiadomości z załącznikami wszystkim uczestnikom kursu, dodatkowo do forum można "zapisać się" (nieprzeczytane wiadomości zostaną wyslane na adres e-mail) i obserwować (nieprzeczytane wiadomości będą odpowiednio zaznaczone)
  • Głosowanie - uczestnicy kursu wybierają spośród przygotowanych przez Prowadzącego kurs odpowiedzi na dane pytanie
  • Kwestionariusz - narzędzie do tworzenia własnych ankiet i kwestionariuszy
  • Pakiet SCORM - narzędzie to wyświetlania przygotowanych w innych programach prezentacji typu SCORM
  • Słownik pojęć - słownik zawierający tłumaczenia wprowadzonych terminów, dodatkowo słowa te mogą być zaznaczane w kursie
  • Test (Quiz) - moduł sprawdzania wiedzy studentów, posiada wiele wbudowanych rodzajów pytań (np. wielokrotnego wyboru, otwarte, liczbowe) i wiele dodatkowych opcji służycych np. do ograniczenia ilości, czasu trwania i terminów podejść. Wyniki testów wyświetlane są w uporządkowanej tabeli
  • Zadanie - prostsze narzędzie do sprawdzania wiedzy studentów. Rozwiązując zadanie student może tylko napisać odpowiedź lub wysyłać pliki, jednak ustawienie zadania jest dużo prostsze niż np. quizu
Last modified: Monday, 11 September 2017, 2:06 PM