Zasób - Książka

Książka to zasób, którym można umieszczać swoje własne treści - tak samo jak w zasobie "Strona". Główną różnicą między tymi modułami jest zastosowanie rozdziałów, dzięki którym takich stron można umieścić więcej niż jedną. Wszystkie umieszczone strony/rozdziały będą widoczne i dostępne w spisie treści.

Dodawanie Książki składa się z dwóch kroków, pierwszym jest wybranie zasobu z listy oddawanych saobów na glónej stronie kursu w trybie edycji i wypełnienie formularza ustawień:

Nazwa Nazwa książki wyświetlana na głównej stornie kursu.
Opis Dodatkowy opis książki.
Wyświetl opis na stronie kursu Gdy zaznaczony, wpisany wyżej opis widoczny będzie na głównej stronie kursu.
Formatowanie rozdziału
  • Żadne - tytuł rozdziału i podrozdziału nie ma formatowania
  • Liczby - tytułu rozdziałów i podrozdziałów są numerowane w stylu: 1, 1.1, 1.2, 2, ...
  • Wypunktowanie - podrozdziały są wyróżnione wcięciem i punktem w spisie treści
  • Wcięte - podrozdziały wyróżniane są wcięciem w spisie treści
Styl nawigacji W zależności od wyboru, do nawigacji (przechodzeniu między stronami) wykorzystane będą ikony (obrazki) lub nazwy rozdziałów.
Tytuły użytkownika Pozwala na wpisywanie własnych tytułów nagłówka strony (Nazwy rozdziałów będą zawsze wyświetlane w spisie treści).
Dostępność Czy książka ma być widoczna dla studentów na głównej stronie kursu.
Last modified: Tuesday, 29 August 2017, 11:36 AM