Zasób - Plik

Moduł Plik umożliwia dodanie pliku jako zasobu dostępnego z poziomu kursu. W zależności od ustawień sposobu wyświetlania pliku, jego zawartość może być wyświetlana np. na całej stronie przeglądarki internetowej lub może być udostępniona w postaci zasobu z wymuszoną opcją pobierania.

Należy upewnić się czy studenci mają zainstalowane odpowiednie oprogramowanie niezbędne do otworzenia zawartości udostępnianego pliku.

Plik może być udostępniony m.in. w formie: * prezentacji wykładowych * materiałów wspomagających zajęcia laboratoryjne.

Najważniejsze ustawienia modułu Plik:

Nazwa Nazwa dodawanego pliku, wyświetlana na głównej stronie kursu
Opis Krótki dodatkowy opis do pliku, który może być wyświetlony.
Wyświetl opis na stronie kursu Wyświetla wprowadzony opis na głównej stornie kursu przy jego nazwie.
Wybierz pliki Tutaj przesyłamy plik, który ma zostać zamieszczony. Szczegółowy opis okna wybierania plików dostępny jest tutaj.
Wyświetlanie

Wybieramy jak ma zostać wyświetlony plik, jednak należy pamiętać, że jeśli pliku nie będzie można wyświetlić to zostanie on pobrany.

  • automatycznie - przeglądarka zadecyduje jak zostanie wyświetlony plik
  • osadzony - zawartość pliku zostanie wyświetlona osadzona w głównej część wyglądu Moodle, tzn poza jego treścią widoczne będą bloku oraz nagłówek z paskiem nawigacji
  • wymuś pobieranie - plik zostanie pobrany
  • otwórz - jeśli przeglądarka obsługuje wyświetlanie typu pliku to pokaże jego zawartość w całym oknie, jeśli nie to plik zostanie pobrany
  • w wyskakującym oknie - to samo co poprzednia opcja, ale w wyskakującym oknie

Pokaż rozmiar

Pokaż typ

Pokaż datę przesłania/modyfikacji

Pokazuje odpowiednie informacje o pliku na głównej stronie kursu.
Wyświetl opis zasobów Wyświetla wprowadzony opis na stronie pliku przed jego otwarciem.
Użyj filtrów na treści pliku Jeśli zostały wprowadzone jakieś filtry (zmieniające treść np. słownik pojęć) to można włączyć je w danym pliku.
Dostępność Czy plik ma być widoczny dla studentów na głównej stornie kursu, odpowiednik ikony "oka" w trybie edycji kursu.

Last modified: Thursday, 24 August 2017, 2:44 PM