Do czego służą zasoby?

menuzasoby


Jak wspominaliśmy na początku, system Moodle ma trzy podstawowe funkcje. Najważniejszą z nich jest udostępnianie uczestnikom kursów materiałów dydaktycznych. Zasoby służą właśnie do tego.

  • Strona - udostępnianie własnej treści tekstowej i multimedialnej
  • Etykieta - udostępnianie treści widocznej na głównej stronie kursu
  • Plik - udostępnianie jednego pliku (możliwość jego wyświetlania w przeglądarce)
  • Folder - udostępnianie wielu plików do pobrania
  • Adres URL - udostępnianie zewnętrznej strony w kursie
  • Książka - udostępnianie treści jak w zasobie Strona, ale z możliwością dodawania wielu stron oraz spisu treści

W celu dodania zasobu do kursu należy najpierw włączyć tryb edycji w kursie, a później w wybranym temacie/tygodniu wybrać przycisk "Dodaj aktywność lub zasób", który otwiera menu wyboru elementów do dodania.

Last modified: Thursday, 24 August 2017, 1:46 PM