Podstawy formatowania tekstu


Każde pole tekstowe, w którym możliwe jest formatowanie tekstu, obsługiwane jest przez tzw. edytor WYSIWYG (ang. What You See Is What You Get - czyli w wolnym tłumaczeniu "co widzisz, to otrzymujesz"), nazywany też czasem edytorem HTML.


edytor tekstowy

Posiada on wszystkie niezbędne opcje do formatowania tekstu. Edycja odbywa się bardzo podobnie jak w programie Microsoft Word lub OpenOffice.org Writer.
Opis poszczególnych przycisków:

Pierwszy wiersz odpowiednio:

 1. Wbudowany format tekstu
 2. Pogrubienie
 3. Kursywa
 4. Lista nienumerowana
 5. Lista numerowana
 6. Wstał odnośnik - aktywny po zaznaczeniu tekstu
 7. Usuń odnośnik - aktywny po zaznaczeniu tekstu
 8. Zapobieganie autolinkowaniu - np. automatycznemu tworzeniu linków przez użyty słownik w kursie
 9. Wstaw/edytuj obraz - otwiera okno wstawiania obrazków, lub edytuje zaznaczony
 10. Wstaw Moodle Media - za pomocą tego przycisku można wstawić do tekstu pliki multimedialne, a Moodle automatycznie dobierze i wstawi odpowiedni odtwarzacz. Obsługiwane formaty to: (video) mov, .mp4, .m4v, .mpeg, .mpe, .mpg, .ogv, .webm, .flv, .f4v; (audio) .mp3, .aac, .flac, .m4a, .oga, .ogg, .wav
 11. Zarządzaj plikami osadzonymi - wyświetla wszystkie pliki (obrazki, pliki multimedialne) użyte w edytorze

Drugi wiersz odpowiednio:

 1. Cofnij
 2. Ponów
 3. Podkreślenie
 4. Przekreślenie
 5. Indeks dolny
 6. Indeks górny
 7. Wyrównanie tekstu do lewej
 8. Wyrównanie tekstu do środka strony
 9. Wyrównanie tekstu do prawej
 10. Justowanie tekstu
 11. Usunięcie wcięcia
 12. Dodanie wcięcia
 13. Kolor tekstu
 14. Kolor tła tekstu
 15. Zmiana kierunku pisania tekstu od lewej do prawej
 16. Zmiana kierunku pisania tekstu od prawej do lewej
 17. Wstaw twardą spację  - tekst z twardą spacją nie zostanie podzielony np. podczas przenoszenia do nowej linii
 18. Wstaw niestandardowy znak
 19. Wstaw/edytuj tabelę

Trzeci wiersz odpowiednio:

 1. Zmiana czcionki
 2. Zmiana rozmiaru tesktu
 3. Edycja źródła HTML - po wybraniu pojawi się okno pokazujące wprowadzoną zawartość edytora przetłumaczoną na język HTML, który można edytować i dodać np. zewnętrzny kod Youtube do tekstu
 4. Szukaj tekstu
 5. Zamień tekst
 6. Wyczyść kod
 7. Usuń formatowanie
 8. Wklej jako zwykly tekst
 9. Wklej tekst z Microsoft Word
 10. Pełny ekran

Last modified: Tuesday, 22 August 2017, 1:56 PM