Przeglądanie listy użytkowników


Wszystkie osoby uczestniczące w kursie można wyświetlić w dwóch miejscach w kursie: w bloku Nawigacji pod nazwą aktualnego kursu w "Uczestnicy", lub w bloku Administracji, pod Administracją kursem -> Użytkownicy -> Zapisani użytkownicy.

Pierwsza strona służy do wyświetlenia, przeglądania uczestników i informacji o nich (skrót z ich profilu, informacja kiedy ostatni raz osoba wchodziła na kurs,  przejście do dodatkowych opcji np. o ich aktywności) lub wysyłania wiadomości.

Druga strona służy nie tylko do wyświetlenia listy uczestników, ale również głównie do zarządzania nimi. Można np. usunąć lub dodać role w kursie dla danej osoby, dodać lub usunąć grupę (jeśli jest jakaś zdefiniowana w kursie), zoabczyć kiedy dana osoba zapisała się do kursu i jaką metodą. tutaj też można taką osobę z kursu wypisać, wybierając ikonę usun, lub zawiesić (nie będzie można wejść na kurs, ale osoba nadal będzie w nim widnieć np. na liście ocen) ikoną modyfikuj.

uczestnicy uzytkownicy

lista uczestnikow

zapisani uzytkownicy

Zuletzt geändert: Dienstag, 22. August 2017, 10:40