Zarządzanie stroną kursu - bloki


Po wejściu na stronę kursu na środku znajduje się lista bloków tygodniowych lub tematycznych (zależnie od tego, co było wybrane w ustawieniach kursu), po bokach zaś znajdują się opcjonalne bloki różnego typu. Wszystkie operacje na blokach można wykonywać wyłącznie w trybie edycji.

Bloki tematyczne/tygodniowe

blok tematyczny

Opcja bloku tematycznego Opis
Ikona strzałek Pozwala na przeniesienie tematu w inne miejsce.
Ikona ołówka Pozwala na szybką edycję nazwy tematu.
Edytuj temat Przenosi do formularza ustawień tematu.
Podświetl Zaznacza temat wyróżniającym się kolorem dla wszystkich uczestników kursu.

Ukryj temat

Ukrywa temat przed studentami. Taki temat może być kompletnie niewidoczny lub może mieć widoczny nagłówek w zależności od ustawień kursu.

Usuń temat

Usuwa cały temat. Elementy zawarte zostaną przesunięte na koniec kursu jako "osierocone".

Bloki pomocnicze

menu bloku

Opcja edycji bloku Opis
Ikona strzałek Służą do przenoszenia bloku
Konfiguruj blok Przejście do formularza ustawień bloku
Uprawnienia Pozwala na zmianę uprawnień dla danego bloku dla poszczególnych ról w kursie, np.  nadanie uprawnień do edycji bloku dla studentów
Sprawdź uprawnienia Pozwala sprawdzić jakie uprawnienia dany użytkownik ma przypisane do elementu
Usuń blok Usuwa blok z kursuDostępnych jest wiele różnych bloków. Najważniejsze z nich to:

zegar

  • kalendarz (zaznacza kolorem istotne daty, możliwe do dodania przez prowadzącego lub znajdowane automatycznie - terminy quizów, oddawania zadań, itp.)
  • moje notatki (umożliwia dodawanie własnych notatek każdemu z uczestników kursu)
  • quickmail (blok do wysyłania e-maili do wszystkich lub wybranych uczestników kursu)
  • HTML (umożliwia umieszczenie dowolnego tekstu wewnątrz bloku)
  • zalogowani użytkownicy (pokazuje użytkowników aktywnych na kursie w ciągu ostatnich kilku minut)

Aby dodać jeden z tych bloków wystarczy go wybrać z listy rozwijalnej, a następnie przenieść w wybrane miejsce.

dodaj blok

Last modified: Monday, 21 August 2017, 2:34 PM