Tryb zwykły - tryb edycji


Jeżeli przeglądamy kurs do którego mamy uprawnienia prowadzącego, mamy możliwość używania go w dwóch trybach - trybie zwykłym i trybie edycji. Tryb zwykły służy wyłącznie do przeglądania kursu, nie jest możliwa zmiana zasobów. Dopiero przejście w tryb edycji daje takie możliwości. Tryb zwykły daje możliwość używania kursu bez obaw, że coś zostanie przypadkowo zmienione.

W celu przejścia do trybu edycji należy nacisnąć przycisk "Włącz tryb edycji"

Włącz tryb edycji

Aby powrócić do trybu zwykłego, należy kliknąć przycisk "Wyłącz tryb edycji"

Wyłącz tryb edycji

Tryb edycji można również włączyć z bloku ustawień kursu:W trybie edycji przy zasobach i blokach pojawiają się dodatkowe opcje:

menu edycji bloków

Opcja edycji bloku Opis
Strzałki Służą do przenoszenia bloku
Konfiguruj blok Przejście do formularza ustawień bloku
Uprawnienia Pozwala na zmianę uprawnień dla danego bloku dla poszczególnych ról w kursie, np.  nadanie uprawnień do edycji bloku dla studentów
Sprawdź uprawnienia Pozwala sprawdzić jakie uprawnienia dany użytkownik ma przypisane do elementu
Usuń blok Usuwa blok z kursu

menu edycji zasobów

Opcja edycji elementu Opis
Ikona ołówka Szybka zmiana nazwy elementu
Edytuj ustawienia Przejście do formularza ustawień elementu
Przenieś na prawo/lewo Przesunięcie (dodanie wcięcia) w strukturze kursu
Ukryj Ukrywa element, studenci nie będą go widzieć, ale Prowadzący kurs będzie mógł go nadal edytować
Duplikuj Kopiuje element zachowując wszystkie ustawienia
Przypisz role Umożliwia przypisania roli danemu użytkownikowi w kursie do tego elementu, np. można przypisać uprawnienia prowadzącego do modułu forum do konkretnej osoby, co pozwoli tej osobie na pełny dostęp do elementu
Usuń Usuwa elementLast modified: Monday, 21 August 2017, 1:59 PM