Metody rejestracji studentów na kurs

Metody rejestracji studentów na kurs

Wszystkie metody zapisu na kurs zebrane są w bloku Ustawień na podstronie "Metody zapisu":

metody-zapisu


Standardowo każdy nowy kurs ma wbudowaną tylko jedną metodę zapisów uczestników - "Manualne zapisy". Pozwala ona na ręczne zapisywanie przez Prowadzących wybranych użytkowników platformy. należy jednak pamiętać, że konto na platformie Moodle tworzone jest dopiero po pierwszym zalogowaniu się danej osoby, więc nie ma możliwości dodać do kursu osobę, która nigdy wcześniej nie korzystała z platformy Moodle, na której jest nasz kurs.


Drugim sposobem dodawania uczestników do kursu jest "Rejestracja samodzielna". Dzięki niej, uczestnicy sami mogą zapisać się na kurs. Najważniejsze ustawienia "Rejestracji samodzielnej" to:

Nazwa opcji Przeznaczenie
Zezwól na samodzielną rejestrację Włączanie/wyłączanie rejestracji.
Hasło do kursu Pole określa hasło, o które zostanie zapytany użytkownik w momencie zapisywania się na kurs.
Przypisz role Rola w kursie przyznawana zapisującemu się użytkownikowi. Standardowa rola to Student.
Okres zapisania Pole określa przez ile dni dany użytkownik będzie zapisany na kursie. Po przekroczeniu ilości dni zostnaie on wypisany.
Data początkowa/Data końcowa Okres, w którym możliwe będą zapisy na kurs.
Wypisz z kursu po nieaktywności

Prowadzący może ustawić kurs tak, aby wypisywał osoby nieaktywne po określonym czasie.

Maksymalna ilość zapisanych uzytkowników Maksymalna ilość uczestników, która może zapisać się na kurs.
Wysyłaj powitania nowym użytkownikom Jeśli opcja zostanie włączona, każdy uczestnik zapisujący się na kurs dostanie na skrzynkę e-mailową wiadomość powitalną.
Własna wiadomość powitalna Zmiana treści automatycznej wiadomości powitalnej na własną.

Po utworzeniu i ustawieniu metody "Zapisywanie samodzielne" wystarczy, że wyślemy adres głównej strony naszego kursu studentom. Przy pierwszym wejściu do niego student zostanie zapytany czy chce się do niego zapisać (jeśli ustawiliśmy hasło to również zostanie o nie zapytany). Po zapisaniu się student będzie mógł w naszym kursie uczestniczyć.

Last modified: Friday, 13 March 2020, 8:26 AM