Edycja ustawień kursu


W celu modyfikacji ustawień kursu (tych samych, które były ustawiane przy jego tworzeniu) wystarczy wejść na stronę kursu, następnie w zakładce "Administracja" wybrać odnośnik "Ustawienia":

Administracja


Dalsza procedura postępowania jest identyczna jak w przypadku tworzenia nowego kursu.

Modifié le: vendredi 18 août 2017, 12:23