Dodawanie nowego kursu


W celu dodania nowego kursu należy na stronie głównej wybrać odpowiednią kategorię kursu:

Kategoria kursu

a następnie kliknąć przycisk "Dodaj nowy kurs":

Dodaj nowy kurs

Należy wypełnić wszystkie pola formularza oznaczone czerwoną gwiazdką *, a następnie kliknąć jeden z przycisków "Zapisz".

Zapisz zmiany

Najważniejsze pola to:

 • pełna nazwa kursu
 • skrócona nazwa kursu, która będzie pojawiała się w pasku nawigacyjnym - musi ona być unikalna dla całego systemu Moodle, czyli nie mogą istnieć dwa kursy o takiej samej nazwie skróconej
 • streszczenie, czyli krótki opis kursu
 • format, w którym deklarujemy, czy kurs ma być podzielony na tygodnie, czy na tematy
 • kurs nadrzędny - należy pozostawić domyślną opcję "nie"
 • kurs, na który można się zapisywać - określamy tutaj, czy studentów trzeba zapisywać ręcznie, czy mogą rejestrować się sami, a jeśli tak, to czy w dowolnym momencie, czy tylko w określonym zakresie dat
 • dostępność - określamy, czy kurs jest widoczny dla studentów czy nie - jest to praktyczne w momencie przygotowywania kursu
 • klucz dostępu do kursu - opcjonalny, pozwala na zapisy tylko osobom posiadającym hasło dostępu
 • dostęp jako gość - determinuje, czy goście będą mogli biernie korzystać z kursu, a jeśli tak - czy muszą w tym celu posiadać klucz

Kategoria

Miejsce na głównej stronie platformy, w którym będzie znajdował się kurs
Pełna nazwa Nazwa wyświetlana na liście kursów
Krótka nazwa kursu Nazwa wyświetlana na pasku nawigacji
Podsumowanie Skrócony opis kursu dostępny "z zewnątrz" bez potrzeby zapisywania się do niego
Format

Układ sekcji, na które podzielona zostanie głowna strona kursu. Najczęsciej stosowane to:

 • Układ tematyczny - sekcje będą ponumerowane liczbowo
 • Układ tygodniowy - sekcje będą ponumerowane tygodniami od daty rozpoczęcia 
Układ kursu Opcja określa czy kurs będzie cały wyświtlany na jednej stronie lub będzie podzielony po jednej sekcji na każdą stronę 
Liczba tygodni/tematów Ilość sekcji na głównej stronie kursu
Data rozpoczęcia kursu Data używana do rozpoczęcia liczenia tygodni w formacie tygodniowym
Ukryte sekcje Opcja decyduje jak mają być wyświetlane ukryte sekcji, mogą one być całkowicie niewidoczne, bądź mogą tylko mieć ukrytą zawartość
Pokaż dziennik ocen studentom Jeśli włączymy tą opcję, uczestnicy kursu będą mieli wgląd do swoich ocen
Pokaż raporty aktywności Możliwość oglądania raportów aktywności przez studentów
Maksymalny rozmiar pliku Opcja określa górną granicę wielkości przesyłanych plików w różnych aktywnościach (np. w zadaniach lub zasobach)
Zezwól na dostęp gości Opcja zezwala na dostęp do kursu ludziom niezalogowanym (tzw. gościom), jeśli zostanie włączona to osoby nie posiadające konta na platformie bądź serwerach UMK będą miały wgląd do kursu
Hasło Gdy zezwolimy gościom na wstęp do kursu, ta opcja może ograniczyć dostęp tylko tym osobom, które znają hasło
Dostępność Określa czy w danej chwili kurs jest widoczny lub ukryty na liście kursów
Wymuś język Wymusza nakładkę językową w kursie u wszystkich użytkowników, np. możemy ustawić, żeby wszystkie składowe kursu u użytkowników były po angielsku

Zapisywanie studentów do kursu określają "Metody zapisów" w bloku administracji kursu. w tym też miejscu możemy zmienićsposoby zapisywania się użytkowników wybierając odpowiednie ikony (- usuń metodę;- ukryj metodę; - zmień ustawienia metody)

Last modified: Friday, 18 August 2017, 12:35 PM