Jak tworzyć własne kursy na platformie Moodle?


Tworzenie własnych kursów wymaga posiadania odpowiednich uprawnień - autora kursów lub administratora systemu Moodle. Każdy pracownik i doktorant UMK może bezproblemowo uzyskać uprawnienia autora kursów.

Procedura uzyskiwania uprawnień jest następująca:

1. Przed uzyskaniem uprawnień należy przynajmniej raz zalogować się do wybranego systemu Moodle i ewentualnie uzupełnić dane w profilu, jeśli system o to poprosi.

2. Ze służbowego adresu (@umk.pl, @doktorant.umk.pl, @law.umk.pl, itp.) należy wysłać prośbę o nadanie uprawnień do systemu Moodle na adres moodle@umk.pl.

Jeśli wysyłacie Państwo wiadomość z innego adresu (albo aliasu) niż login za pomocą, którego logujecie się Państwo do strony login.umk.pl - należy też dodatkowo go podać w wiadomości.

3. Niebawem uprawienia zostaną nadane, a Państwo otrzymacie informację o tym na swój służbowy adres e-mail.

4. Prosimy się wylogować i ponownie zalogować do systemu Moodle.

5. Możecie Państwo dodawać nowe kursy. Wszelkie informacje potrzebne do tego znajdują się w kolejnym temacie tego kursu.

Last modified: Monday, 18 October 2021, 10:49 AM