Czym jest platforma Moodle

System Moodle jest zintegrowaną platformą e-nauczania, która może służyć do:

  • prowadzenia szkoleń, które odbywają się całkowicie w formie zdalnego nauczania
  • prowadzenia szkoleń, które odbywają się częściowo w formie zdalnego nauczania
  • uzupełniania konwencjonalnych szkoleń o część e-learningową

Platforma Moodle pełni cztery podstawowe funkcje:

  • umożliwia bezpieczne udostępnianie materiałów dydaktycznych uczestnikom kursu - w taki sposób, by osoby spoza kursu nie miały do nich dostępu.
  • pozwala na komunikowanie się prowadzących i uczestników między sobą
  • pozwala na sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczestników kursów, przechowywanie i podsumowywanie ocen
  • wspiera pracę grupową uczestników kursów poprzez różne formy aktywności

Na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika funkcjonuje wiele niezależnych platform Moodle, dla wydziałów, instytutów i kierunków.

Last modified: Wednesday, 6 November 2019, 4:23 PM