Wypisywanie się z kursu

Niestety studenci po zapisaniu się do kursu nie mogą zwykle sami się z niego wypisać. Opcja ta została wyłączona, żeby studenci przypadkowo nie wypisywali się z kursów. Gdy student zostanie z kursu usunięty, istnieje możliwość, że wszystkie oceny/wpisy/raporty tego studenta w danym kursie zostaną nieodwracalnie usunięte.

Z kursu student może wypisać się  poprzez kontakt z osobą prowadzącą kurs, lub poprzez kontakt z Administratorem (moodle@umk.pl). Administrator może usunąć dowolną osobę z kursu tylko wtedy, gdy nie uczestniczyła w nim np. nie przeglądała zasobów/prezentacji, nie uczestniczyła w aktywnościach typu fora/zadania/testy. Przy kontakcie z administratorem wymagane jest podanie bezpośredniego adresu do kursu.

Last modified: Wednesday, 29 April 2020, 3:03 PM