Logowanie na platformie Moodle UMK

.Osoby posiadające konto pocztowe na serwerach UMK (@umk.pl, @uni.torun.pl, @stud.umk.pl, itp.) automatycznie posiadają dostęp do systemu Moodle UMK poprzez centralny system logowania.

Osoby, które nie posiadają takiego konta, a są studentami, doktorantami, pracownikami lub goścmi UMK mogą takie konto założyć. Dokładne informacje znajdują się na stronach Uczelnianego Centrum Informatycznego:

Osoby, które nie mogą posiadać konta pocztowego w domenie UMK mogą uzyskać dostęp tylko do konkretnej platformy Moodle. W tym celu muszą zgłosić się do Uniwersyteckiego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania. Dalsze informacje można uzyskać pod adresem moodle@umk.pl

W celu zalogowania się do systemu Moodle, należy kliknąć na przycisk "Zaloguj" w prawym górnym narożniku strony.

Przycisk logowania

Następnie należy wybrać rodzaj logowania, w zależności od tego, czy posiadamy konto w domenie UMK, czy nie:

Typ logowania
Jeżeli wybraliśmy logowanie ręczne, musimy wpisać naszą nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknąć "zaloguj się":

Logowanie ręczne

Jeśli zaś mamy konto pocztowe w domenie UMK, pojawi się taki ekran, na którym należy wpisać nasz pełen adres mailowy i hasło, a następnie kliknąć "zaloguj się":

Logowanie CAS

W celu wylogowania się z platformy Moodle zalecamy wyłączenie przeglądarki internetowej.

Last modified: Monday, 4 March 2019, 2:56 PM