Edytory tekstowe i edytory równań

Site: Moodle UMK
Course: Moodle w praktyce (przewodnik po systemie Moodle)
Book: Edytory tekstowe i edytory równań
Printed by: Guest user
Date: Monday, 24 January 2022, 3:39 AM

1. Przełączanie między edytorami tekstowymi

Platforma Moodle posiada dwa wbudowane edytory:

  • TinyMCE (standardowo włączony)
  • Atto
Każdy z użytkownik może wybrać z którego edytora chce korzystać. Każdy z edytorów posiada swoje wbudowane funkcje i nieco się różni od drugiego.
Przełączenie edytorów dostępne jest w preferencjach użytkownika:

1. W prawym górnym rogu strony po wybraniu imienia i nazwiska zalogowanego użytkownika, pojawi się menu z wyborem strony preferencji. Zrzut ekranu - preferencje użytkownika
2. Na stronie preferencji należy wybrać "Preferencje edytora". Wybór preferencji edytora
3. Strona preferencji edytora pozwala zmienić wykorzystywany edytor tekstowy. Do wyboru jest TineMCE (domyślny edytor), Atto, oraz pole niesformatowanego tekstu (zwykłe ople tekstowe, ktore pozwala równiez na pisanie językiem Markdown) Wybieranie edytora z listy

2. Edytor wzorów w TinyMCE (standardowy edytor)

Edytor TinyMCE jest domyślnym edytorem stosowanym w platformach moodle.umk.pl. Do niego doinstalowana została wtyczką edytora wzorów - MathSlate, korzystający mechanizmu MathJax.

Więcej dokumentacji w języku angielskim dostępne jest tutaj:

Można go wykorzystać następująco:


1. W edytorze tekstowym wybieramy ikonę  { e }^{ ix } w lewym dolnym rogu. Ikona edytora wzorów w TinyMCE
2. Po uruchomieniu edytora wybieramy z zakładem interesującą nas budowę wzoru. Zakładka "TEX" sluży do wpisywania kodów TeX jak i również do wprowadzania wartości tekstowych i liczbowych z klawiatury. Uruchomiony edytor wzorów
3. Po wybraniu formy wzoru wybieramy "kwadrat", który chcemy uzupełnić i w polu TeX wpisujemy tekst, który po zatwierdzeniu klawiszem "enter" wprowadzi się w miejsce kwadratu. pisanie wzorów
4. Wygląd zakodowanego wzoru po zatwierdzeniu w edytorze. Wynik pisania wzorów w edytorze.
5. Wygląd wzoru na stronie po zapisaniu pracy w edytorze. Wynik pisania wzorów na stronie.

3. Edytor wzorów w Atto

Drugim wbudowanym edytorem na platformach moodle.umk.pl jest edytor Atto. Edytor ten ma wbudowaną funkcję równań.


1. W edytorze najpierw wybieramy ikonę odkrycia funkcji zaawansowanych, po czym wybieramy ikonę "kalkulatora", czyli edytora równań. Ikona edytora równań
2. Edytor wykorzystuje notację TeX. Posługując się gotowymi formatami i ikonami na górze, budujemy wzór, który możemy edytować ręcznie w polu poniżej. Dodatkowo zaraz pod polem edycji pokazuje się podgląd tego co wypisaliśmy. Edytor równań Atto
3. Tak wygląda kod wzoru w edytorze. Wynik pisania wzorów w edytorze.
4. Tak wygląda wzór na stronie po zapisaniu pracy edytora. Wynik pisania wzorów na stronie.

4. Zewnętrzny edytor wzorów LaTeX

Istnieje wiele darmowych edytorów wzorów dostępnych online, np.

https://latex.codecogs.com/eqneditor/editor.php

Za jego pomocą można wygenerować zarówno kod tekstowy, który można skopiować do edytora tekstowego w Moodle, jak i również wygenerować wzór w postaci obrazka.