Celem kursu jest zapoznanie studentów z tematyką badań eksperymentalnych, których celem jest głębsze poznanie przetwarzania języka. Szczególna uwaga poświęcona będzie podstawowym procesom językowym takim jak procesy przetwarzania wyrazów, modele przetwarzania zdań, przetwarzanie znaczenia czy rola pamięci w przetwarzaniu języka, oraz metodologii badań psycholingwistycznych oraz neurolingwistycznych poświęconych przetwarzaniu języka (zarówno behawioralnych (np. poprzedzanie, z ang. priming) jak i psychofizjologicznych (np. potencjały wywołane (ERPs), magnetoencefalografia (MEG), czy przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS)).