Wykłady profesora Manuela Schabusa z uniwersytetu w Salzburgu wygłoszone w grudnia 2010r. w Instytucie Filozofii UMK.