Ćwiczenia z psychologii ewolucyjnej.

Podstawowym celem zajęć jest wyposażenie studentów w umiejętność konsekwentnego i rygorystycznego stosowania perspektywy ewolucyjnej do analizy zachowania ludzkiego, m.in. aspektów seksualności człowieka, komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz spektrum zjawisk kulturowych i społecznych. Celem pomocniczym jest zapoznanie studentów z wiedzą teoretyczną dotyczącą psychologii ewolucyjnej, a zatem jej źródeł, założeń i tez.