Celem zajęć jest zapoznanie z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami związanymi z grafiką komputerową oraz wyrabianie umiejętności posługiwania się programem do tworzenia i obróbki grafiki bitmapowej - Adobe PhotoShop - wskazanie różnych możliwości i zastosowań.